Mirror in the sun

 
  reflection of an empty house in a birdbath

Cornu aspersum - garden snail - segrijnslak - Gefleckte Weinbergschnecke - Helix aspersa - caracol común de jardín - Fläckig vinbergssnäcka

Cornu aspersum – garden snail – segrijnslak – Gefleckte Weinbergschnecke – Helix aspersa – caracol común de jardín – Fläckig vinbergssnäcka